HÍREK, INFORMÁCIÓK

Mi az, hogy személyes adat?

A legelső kérdés az adatvédelemmel kapcsolatban, hogy mit tekintünk személyes adatnak. Ennek megválaszolása korántsem egyszerű, még úgy sem, hogy találunk definíciót a jogszabályokban.

A GDPR fogalomrendszerében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Láthatjuk, hogy ez a meghatározás igen tág, számos szakmai vitának enged teret.

Vannak egyértelmű esetek, mint például a nevünk, a születési dátumunk, az okmányaink azonosítói, vagy a lakóhelyünk… De mi a helyzet például a rendszámmal? Az IP címmel? A cookiek által gyűjtött információkkal, a céges e-mail címmel, a cégjegyzékben található adatokkal?

Ügyfeleinknek azt tanácsoljuk, hogy a nehezen eldönthető kérdésekben a szóban forgó adatokat tekintsék személyes adatoknak. Abból nem lehet baj, ha biztosítják ezeknek az adatoknak a személyes adatokkal kapcsolatban előírt védelmet, és így csökken az adatvédelmi problémák lehetősége.